Maatschappijleer Jongeren BKGT

STUDY
PLAY
Aangeboren eigenschappen
Erfelijk bepaald en heb je vanaf je geboorte
Socialisatie
Wordt gezorgt voor overdracht van kenmerken van een groep of samenleving.
Sociale controle
De manier waarop anderen je aansporen of dwingen om je aan bepaalde regels te houden
Sancties
positieve en negatieve reacties, belonen en straffen
Nature aanhangers
Denken dat je gedrag het meeste bepaald wordt door je aangeboren eigenschappen
Nurture aanhangers
Denken dat je de belangrijkste eigenschappen aanleert of afleert
internalisatie
gedraag je je min of meer automatisch zoals de groep dat verwacht
Identificatie
iemand zien als je ideale voorbeeld, op wie je wilt lijken
cultuur
Een groep mensen met dezelfde waarden, normen en gewoonten.
dominante cultuur
cultuur van een grote groep mensen die overheersend is
subcultuur
cultuur van een kleine groep mensen
Jongerencultuur
ontstaan door meer vrije tijd en gestegen welvaart. Ze zijn herkenbaar aan een eigen stijl en eigen kleding en muziek
Generatieconflict
Waarden en normen van ouders en ouderen botsen met die van jongeren.
Puberteit
Periode tussen kindertijd en volwassenheid
Tolerantie
accepteren van mensen met andere normen en waarden dan jij hebt.
Beeldvorming
Beeld vormt van iets of iemand anders
Vooroordeel
oordeel over iets of iemand zonder dat je de feiten of de persoon goed kent
Stereotype
Beeld dat je van een hele groep mensen hebt.
Rolgedrag
hoe jij je volgens anderen moet gedragen in bepaalde situaties
roldoorbrekend gedrag
Jij je anders gedraagd dan in jouw positie verwacht mag worden.
Gevoelsbindingen
Positieve gevoelens als vriendschap, steun en liefde.
economische bindingen
Gaat om alles wat te maken heeft met leren
kennisbindingen
gaat het om alles wat te maken heeft met leren
Politieke bindingen
gaat het om de overheid die zorgt voor bescherming en regelgeving.