Only $35.99/year

Kapittel 3: Hva er et samfunn?

Terms in this set (28)