Only $35.99/year

Kapittel 4: Kommunikasjon og påvirkning

Terms in this set (21)