NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. German
 2. Hungary
 3. Great Britain
 4. China
 5. Russia
 1. a Kina
 2. b Magyarország
 3. c Oroszország
 4. d német
 5. e Nagy Britannia

5 Multiple choice questions

 1. Görögország
 2. Olaszország
 3. Japán (nemzetiségű)
 4. spanyol
 5. görög

5 True/False questions

 1. Spainspanyol

        

 2. RussianOroszország

        

 3. ChineseKina

        

 4. FrenchFranciaország

        

 5. HungarianMagyarország