NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Russian
 2. Hungary
 3. China
 4. Germany
 5. Russia
 1. a orosz
 2. b Oroszország
 3. c Németország
 4. d Magyarország
 5. e Kina

5 Multiple choice questions

 1. Nagy Britannia
 2. Japán (nemzetiségű)
 3. olasz
 4. német
 5. Olaszország

5 True/False questions

 1. Greecegörög

        

 2. Hungarianmagyar

        

 3. SpainJapán

        

 4. SpanishSpanyolország

        

 5. JapanJapán