Lesson 13: Basic Prepositions - Exercise 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

at home
li malê
at school
li dibistanê
at his school
li dibistana wî
in the book
di pirtûkê de
in Istanbul
li Stenbolê
at the library
li pirtûkxaneyê
in the library
di pirtûkxaneyê de
in/at the village
li gund
in the city
li bajêr
here
li vir
there
li wir
Where is Azad?
Azad li ku ye?
Azad is not here.
Azad ne li vir e.
Is Bager at school?
Bager li dibistanê ye?
Who is in the village?
Kî li gund e?
What is in the room?
Di odeyê de çi heye?
My book is in the car.
Pirtûka min di erebeyê de ye.
The meat is not in the refrigerator.
Goşt ne di sarincê de ye.
Why is Azad in the hospital?
Azad çima li nexweşxaneyê ye?
Who is in that picture?
Di wî wenêyî de kî heye?
OTHER SETS BY THIS CREATOR