Lesson 13: Basic Prepositions - Exercise 2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

from school
ji dibistanê
from home
ji malê
by car
bi erebeyê
with milk
bi şîr
from the city
ji bajêr
with a dictionary
bi ferhengê
Azad is from Istanbul.
Azad ji Stenbolê ye.
A book in Kurdish
pirtûkeke bi kurdî
with a knife
bi kêrê
in his opinion
bi wî
This is a book in English.
Ev pirtûkeke bi Îngilîzî ye.
This man is from Mardin.
Ev zilam ji Mêrdînê ye.
Without a doubt, Azad is not from Van.
Bê guman, Azad ne ji Wanê ye.
Where are they from?
Ew ji ku ne?
without your help
bê alîkariya te
This coffee has no milk in it.
Ev qehwe bê şîr e.
by bus
bi otobozê
by foot, walking
bi peyatî
Is this man from your village?
Ev zilam ji gundê we ye?
We are not from a big city.
Em ne ji bajarekî mezin in.