32 terms

Antikens Grekland i bilder

Genomgång via begrepp om antikens Grekland. En tidsperiod på nästan 2000 år. 1. Bronsålder - Kreta 2. De mörka seklen 3. Mykensk kultur 4.Klassiska tiden 5. Hellenistisk tid
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Kreta
Ö med Bronsålders-palatskultur med Knossos som bas runt 2000 f.Kr
Minoisk kultur
Kultur på Kreta - stort inflytande från mellanöstern
Europa
Prinsessa från "Libanon" - myt om kulturutbytet mellan Mellanöstern och Europa
Ariadne med röda tråden
Myt om Ariadne, Theseus och minotauren på Knossos
Tsunami
Invandring eller detta naturfenomen blev Kretas undergång
Mykene
Borgkultur på halvön Peleponessos runt 1400 f.Kr Mest kända arkelogiska fyndet är "Lejonporten".
Iliaden och Odyssén
Två Epos av Homeros som kanske utspelas under under den mykeniska tiden (skriv eposet som börjar på I först)
Kolonisation av medelhavet
Grekerna spreds över hela medelhavsområdet kanske på grunda av överbefolkning eller för att främja handeln, skedde mellan 700-500 f.kr
Klassiska tiden
Tid mellan 490 f.Kr -330 f.Kr av kulturell blomstring i Athen, då föds vår filosofi, teater, retorik och även vår arkitekturstil i väst.
Perserkrigen
Krig mellan 490-479 f.Kr Berömda slag: Marathon,Thermopyle, Salamis och Plataiai. Grekerna lyckades avvärja hotet från Persien.
Polis
Stadstat, by med omgivande landsbygd, i Grekland med olika statsskick från ca 700 f.Kr
Tyranni
Statsskick med envåldshärskare-diktator
Demokrati
Folk-välde, ex den athenska statsskicket
Monarki
Statsskick med kung
Olympiska spel
Språk, kultur och religion och dessa tävlingar som startade 776 f.Kr i Olympia band samman grekerna.
Athen
Polis, ca 300.000 inv, känd för demokrati för de fria männen i staden. Alla förväntades styra genom lottdragning.
Perikles
Statsman och strateg i Athen under den klassiska tiden. Det var han som gjorde den atenska demokratin stark. Sägs varit en god talare. gift med Aspasia
Aischylos
Teaterns "fader" - ses som den den som skapade teater, känd pjäs: Orestien.
Demosthenes
Berömd retoriker och talare i Athen under den klassiska tiden
Sokrates
Filosof med "förlösande" frågor - människan hade kunskap inom sig. Tyckte att man skulle lyssna på sig själv och det egna samvetet och vara kritisk! Tvingades att dricka gift
Platon
Filosof, lärjunge till Sokrates, känd för sin idélära som går ut på att vår verklighet är en skenbild av den äkta verkligheten.
Aristoteles
Filosof, lärljunge till Platon, erfarenhetslära och logik och den gyllene medelvägen.
Kvinnor
Under Antiken var de ofta förpassad till hemmet. Hetärerna kunde delta på männens fester som kallades för symposium. Precis som i dagens Saudi-Arabien förväntades de bära slöja. I Sparta var det de dock mer jämställda männen.
Homosexualitet
Vanligt att man i unga dagar, i Athen, hade ett förhållande med en äldre man. - söker namnet på den sexuella läggningen.
Sparta
Polis med monarki - militärstat med spartiater(militär) i topp och heloter som arbetskraft. Jämställt mellan kvinnor och män. Enkel livsstil och förakt för svaghet präglade denna stadsstat.
Lakoniskt uttryck
Enkelt och slagfärdigt ex. "Hungern är den bästa krydda",
"Så mycket bättre, då får vi strida i skuggan".
Spartanskt
Enkel livsföring
Peloponnesiska kriget
Inbördeskrig mellan Athen och Sparta om samhällssystem och makt - 431-404 f.Kr
Sapfo
Kvinnlig diktare på ön Lesbos
Filip II
Makedonsk kung som via krig mot grekiska statsstater enade Grekland på 330-talet f.Kr. Far till Alexander den store
Alexander den store
Erövrade Perserriket på 320-talet f.Kr, historiens kanske mest kände fältherre.
Hellenismen
Efter Alexanders död förenas östlig och västlig kultur till en grekisk liknande kultur som kallas för...