36 terms

De europeiska upptäcktsfärderna

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

1500
Ungefär här börjar den tidigmoderna tiden.
1789
Här slutar den tidigmoderna tiden.
Franska revolutionen
Slutpunkten för tidigmodern tid.
Europa
Här är utspelar sig den tidigmoderna tiden.
Nya idéer
Växer fram under renässans, upplysning och reformation.
Upptäcktsresor
Detta gör att kontakten mellan världsdelarna ökar.
Ökad handel
skapade behov av nya handelsvägar.
Sprida kristendom.
Ett skäl att kolonisera världen.
Christoffer Columbus
Avseglade mot, vad han trodde var, Indien 3 augusti 1492.
Vasco da Gama
Portugisisk upptäcktsresande. Mest känd för att han varit första Europé att resa sjövägen till Indien.
90%
Såhär mycket minskade indianbefolkningen efter européernas ankomst.
Spanien
Det land som koloniserade Sydamerika.
Världen kan förklaras med hjälp av vetenskap.
Detta var typiskt för vetenskaplig revolution.
Envälde
När kungarna hade all makt.
Azteker
Det indianfolk som levde i dagens Mexiko.
Inka
Det indianfolk som levde i dagens Peru.
Tidigmodern tid
Den tidsperiod som inleds runt 1500 och slutar 1789.
Upptäcktsfärd
Resor med syfte att göra upptäckter och utforska jorden.
Västindien
Öar mellan Nordamerika och Sydamerika.
Drottning Isabella
Drottning i Spanien i slutet av 1400-talet. Stödde Columbus expedition till Amerika.
Fernando Magellan
Portugisisk sjöfarare som ledde den första världsomseglingen 1519-1522.
Amerigo Vespucci
Italiensk köpman. Var sannolikt den som först förstod att Columbus inte upptäckt Indien.
Hernan Cortez
Han ledde erövringen av Mexico och besegrade aztekerna.
Blomsterkrig
En sorts frivilliga krig där det avgjordes vilka som skulle offras till gudarna.
Conquistador
Spanskt begrepp för erövrare. De som erövrade Sydamerika.
"den stora döden"
Indianernas uttryck för när européerna anlände till Sydamerika. Mer än 90% av befolkningen dog.
Henrik Sjöfararen
Portugisisk prins. Var den som låg bakom de portugisiska sjöfärderna på 1400-talet.
Människooffer
Människor offrades till gudarna.
Nya Sverige
Svensk koloni i Nordamerika vid Delawarefloden. Erövrades av Holländarna 1655.
Bartolomeu Diaz
Portugisisk sjöfarare. Förste europé som seglade runt Afrikas sydspets.
Montezuma
Härskare över aztekerna fram till spanjorernas ankomst.
Franciso Pizarro
Conquistador. Erövrade Peru och besegrade Inka 1533.
Reconquista
Spanska benämningen på återerövringen av Iberiska halvön.
Merkantilism
Idéer om att handel medför vinst för den ene och förlust för den andre. Man bör därför undvika att importera varor, men att exportera är bra.
Import
Köp och införsel av varor över en tullgräns, exempelvis från ett annat land.
Export
Utförsel och försäljning av varor utanför ett lands gränser.