39 terms

English Plus 1 Unit 4 sentences in present continous

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

She's standing by the river.
A folyónál álldogál. (lány)
A child is feeding the ducks.
Egy gyerek eteti a kacsákat.
A falcon is hunting.
Egy sólyom vadászik.
Two people are watching the falcon.
Két ember néz a sólymot.
Three people are running.
Három ember fut.
I'm thinking about the weekend.
A hétvégére gondolok.
My parents are working.
A szüleim dolgoznak.
The teacher is writing on the board.
A tanár a táblára ír.
I'm sitting next to a girl.
Egy lány mellett ülök.
We're working hard.
Keményen dolgozunk.
I'm wearing jeans.
Farmert viselek.
The student by the door is listening.
A diák az ajtó mellett figyel.
A child isn't sitting by the river.
Egy gyerek nem üldögél a folyónál.
A child isn't feeding the bears.
Egy gyerek nem a medvéket eteti.
Two people aren't watching a chameleon.
Két ember nem egy kaméleont néz.
The falcon isn't sleeping.
A sólyom nem alszik.
Three people aren't swimming.
Három ember nem úszik.
I'm not thinking about the weekend.
Nem gondolok a hétvégére.
My parents aren't working.
A szüleim nem dolgoznak.
The teacher isn't writing on the board.
A tanár nem ír a táblára.
I'm not sitting next to a girl.
Nem ülök egy lány mellett.
We aren't working hard.
Nem dolgozunk keményen.
I'm not wearing jeans.
Nem viselek farmert.
The student by the door isn't listening.
A diák az ajtó mellett nem figyel.
What are you watching?
Mit nézel?
Where are those seal swimming to?
Hová úsznak azok a fókák?
Why are they doing that?
Miért csinálják ezt?
What is that seal doing?
Mit csinál az a fóka?
Who are watching the seal in that boat?
Kik figyelik a fókákat abban a csónakban?
Why are they watching the birds?
Miért figyelik a madarakat?
Where is that scientist going?
Hová megy az a tudós.
What are you doing?
Mit csinálsz?
Where are you going?
Hová mész?
Who are you looking at?
Kit nézel?
Why are you crying?
Miért sírsz?
Which film are you watching?
Melyik filmet nézitek?
How many apples are you buying?
Hány almát eszel?
How much orange juice are you drinking?
Mennyi narancslevet iszol?
What is he buying?
Mit vásárol?