23 terms

Judendomens historia

Om historia Tro och liv och högtider
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Brit Mila
Omskärelseceremoni - "Namngivningsceremoni" - för att fira 1:a förbundet -att man blev lovad "Kaanans land"
Patriarkerna
Abraham, Isak och Jakob
Moses
Judendomens grundare genom att han fick lagen.
Exodus
Namnet på flykten från Egypten
Andra förbundet
Judarna får Guds lag, blir utvalda, för att kunna föregå med gott exempel, använda fria viljan på bäst sätt.
David
Berömd kung som dödade filistén Goliat, sägs ha skrivit Psaltaren
Elia
Berömd profet som sägs tagits upp till himlen. Viktig vid påsken-pesach.
Profeter
Män som tolkade signaler från Jahve varav vissa talade om en frälsare, Messias
Cyros
Perserkung som lät judarna återvända från den babyloniska fångenskapen på 500 talet. f.Kr
Esra
Byggde upp den judiska församlingen och fick Tanak uppenbarad. En del forskare menar att judendomen grundades med denna uppenbarelse.
Diaspora
Förskingringen -Efter uppror under första århundradet mot romarna splittrades judarna och levde runt om i medeltida Europa.
Synagoga
Judarnas "kyrka" - blev viktig i diasporan under medeltiden.
Talmud
Helig skrift som förklarar Tanak (Gamla testamentet)
ashkenazer
Judar som efter förföljelser flydde till Polen och Ryssland, en del flydde tillbaka till Tyskland, talade jiddisch, många flydde senare till USA.
Sefarder
Minoriteten judar som stammar från 1500-talets Spanien, talade ladino.
Ränta
Judarna kunde till skillnad från ex. kristna syssla med denna bankverksamhet.
Digerdöden
Judarna beskylldes och straffades för denna hemska farsot som nådde Europa i mitten av 1300-talet.
Pogrom
Blodig förföljelse i 1800-talets Tsarrysland. Fick många att fly till USA.
Reformjudendom
Rörelse med upplysningen som grund, en liberal form av judendom som betonar etiken.
Teodor Herzl
Mannen som skrev judestaten och drömde om ett judiskt nationalhem - grundade sionismen
Balfourdeklarationen
"med gillande på upprättandet av ett nationellt hem i Palestina för det judiska folket". Men "intet skulle göras som kunde inverka menligt på de medborgerliga och religiösa rättigheterna för de icke-judiska samhällena i Palestina". Upphov till Israel-Palestina-konflikten
Holocaust
Förintelsen
1948
Året då Sionismen mål lyckas - Israel bildas