Multiculturele samenleving BKGT

STUDY
PLAY
multiculturele samenleving
Een land waarin veel verschillende subculturen bij elkaar wonen
Allochtoon
Iemand die tenminste 1 ouder heeft die in het buitenland geboren en opgegroeid is.
Autochtoon
Iemand die zelf, net als zijn ouders en grootouders, in het land is geboren en opgegroeid.
Asielzoeker
Iemand die zijn eigen land ontvlucht en bescherming zoekt in een veilig land
Assimilatie
Heel veel van je eigen cultuur vervangen door de dominante cultuur van het land waar je woont.
Segregatie
Sterke scheiding tussen bevolkingsgroepen, waarbij er weinig onderling contact is.
Integratie
Je neemt gewoonten van de nieuwe cultuur over maar behoud je ook veel dingen uit je eigen cultuur.
Discriminatie
Mensen in dezelfde situatie ongelijk worden behandeld.
Godsdienstvrijheid
Recht om te mogen geloven wat je wilt
Fundamentalisme
Dat je alles in de heilige boeken letterlijk moet nemen.
Gezinsvorming
Iemand haalt een man of vrouw uit een ander land om daar te gaan trouwen.
Gezinshereniging
Vader is land uit gevlucht om politieke redenen. Vrouw en kinderen gaan naar vader toe.
Waarom verloopt integratie soms niet goed?
Taalachterstand, geen goede opleiding.
Probleemwijken
Wijken waar veel slechte woningen staan, veel werkloosheid, overlast en criminaliteit.
Etnische groepen
Marokkanen, Somaliërs en belgen.
Wat betekent multi
veel
Wat zijn de 4 belangrijkste kenmerken van een multiculturele samenleving in Nederland
dominante cultuur, Etnische groepen, andere subculturen en verschillende godsdiensten.
Illegalen
Mensen die geen toestemming hebben om hier te wonen en te werken
...
...