Oxford latin Course chap 36 deponent verbs

STUDY
PLAY
cōnor, cōnārī, cōnātus sum (1st)
I try
cōnsōlor, cōnōlārī, cōnsōlātus sum (1st)
I comfort
moror, morārī, morātus sum (1st)
I delay
vereor, verērī, veritus sum (2nd)
I fear
videor, vidērī, vīsus sum (2nd)
I seem
lābor, lābī, lāpsus sum (3rd)
I slip, fall
loquor, loquī, locūtus sum (3rd)
I speak, say
proficīscor, proficīscī, profectus sum (3rd)
I set out
sequor, sequī, secūtus sum (3rd)
I follow
morior, morī, mortuus sum (4th/mixed)
I die
orior, orīrī, ortus sum (4th/mixed)
I arise
patior, patī, passus sum (4th/mixed)
I suffer
ēgredior, ēgredī, ēgressus sum (4th/mixed)
I go out
ingredior, ingredī, ingressus sum (4th/mixed)
I go into
prōgredior, prōgredī, prōgressus sum (4th/mixed)
I advance
regredior, regredī, regressus sum (4th/mixed)
I go back
gradior, gradī, gressus sum (4th/mixed)
I step