English Social Studies - British History

STUDY
PLAY
artifact
gjenstand
agriculture
jordbruk
murky
tåkete
literate
som kan lese og skrive
to meld
å smelte sammen
patchwork
lappetepp
deed
gjerning
to succeed
å etterfølge
descendant
etterkommer
to usher
å innlede
to supplant
å fortrenge
friction
friksjon
monastery
kloster
to cultivate
å dyrke
to found
å grunnlegge
funds
penger
charter
frihetsbrev
to grant
å bevilge
to be derived from
å komme fra
fusion
fusjon, sammensmelting
to epitomize
å personifisere
patron
beskytter
to behead
å halshogge
offspring
barn
revival
gjenoppliving
merit
kvalitet
to have a mean streak
å være litt slem