16 terms

Judendom

Viktiga begrepp i judendomen
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Etnisk jude
Enligt den ortodoxa judendomen ska man vara född av judisk mor för att räknas som jude/judinna
Kulturell definition
Enligt reformjudendom räcker det att man har en förälder som är jude och att man växt upp med de judiska traditionerna
Monoteism
Tro på en Gud - Judarna tror på en Gud.
Fria viljan
Allt ont som människor gör - beror på denna.
Teodicéproblemet
Om Gud är God och har all makt, varför finns då det onda?
Trosbekännelsen
"Hör Israel!
Herren är vår Gud, Herren är en."
Sionismen
Rörelse som ville skapa ett hemland åt judarna i diasporan.
Diaspora
Förskingringen - Judarna levde, splittrade, utan hemland.
Det utvalda folket
Judarna är ett utvalt folk, fått det heliga landet och lagen, det sistnämnda för att föregå med gott exempel.
Jerusalem
Centralort för judarnas Guds dyrkan.
Tora
De fem moseböckerna
Talmud
Förklaringslitteratur till Tanak
Tanak
Moseböckerna (Tora), profeterna och skrifterna.
Halacha
Den samlade lagen
Messias
Judarna längtar efter honom eller tidsålder då allt ska vara fredligt på jorden. Alla judar bör sträva för att denna ska gå i uppfyllelse.
Döden
Judarna har ingen gemensam tro på vad som händer efter livet...söker ordet för efter livet...