37 terms

Friends season 5 episode 24

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

I ran into Richard.
Összefutottam Richarddal.
This is the worst thing that could happen.
Ez a legrosszabb ami történhet
You decided to tell him about the Richard thing.
Rászántad magad, hogy elmondod Richardot?
You can't see him.
Többé nem találkozhattok.
You can't tell me what to do
Ezt nem te mondod meg
That's funny, I think I just did
Érdekes, szerintem, pont ezt csináltam.
It's the third time she's won
Harmadszor nyer
Except you.
Kivéve téged.
He means nothing to me.
Semmit nem jelent nekem.
Not anymore.
Már nem.
Let's forget about going home and celebrate our anniversary.
Felejtsd el a hazamenést, és végre ünnepeljünk.
I wanted to make a dramatic scene, but I hate packing.
Drámai jelenetet akartam, de utálok pakolni.
Tall, dark hair, hand looks exactly like this?
Magas, barna, és pont ilyen a keze.
it's not coming off.
Semmivel sem jön le.
What else did he say?
És még mit mondott?
he said he thought I was funny
Azt mondta szernte vicces vagyok.
you will forget all about it.
az egészet elfelejted.
There's no way I am leaving looking like this!
Semmiféleképpen nem hagyom el a szobát amíg így nézek ki!
Just because some idiot drew on your face doesn't mean you can't have fun.
Csak azért mert egy hülye összefirkált, nem jelenti azt, hogy nem érezheted jól magad.
Besides, no one will even look at you.
Különben is, senki sem fog rád nézni.
No one will notice. I swear.
Észre sem fogják venni. Esküszöm. (Ígérem)
But who cares, because it's all on me.
De kit érdekel, mert én állom mindet.
I couldn't be mad at him for too long.
Nem tudtam rá haragudni túl sokáig
Look, you and I have been given a gift.
Ajándékot kaptunk a sorstól.
I have to get back to work.
Vissza kell mennem dolgozni.
But you haven't even heard the chorus!
A refrént még nem is hallotta!
Pick a number! That is your only job.
Válassz már számot! Ez az egyetlen feladatod!
I can't remember why we fought. Me neither!
Már nem emlékszem miért vesztünk össze. Én sem.
So if an eight comes up, we take it as a sign and we do it.
Ha nyolcast dobsz, azt jelnek vesszük, és összeházasodunk.
You look that way, I look this way.
Te arra nézd, én meg erre.
Here it is.
Itt van
It's your call.
Te választasz.
Someone has to convince my hand twin to cooperate.
Valakinek együttmûködésre kell bírnia
a kézikertestvéremet.
One thing at a time.
Egyszerre csak egy dolgot!
There's a service in progress. Have a seat.
Épp egy másik esküvő folyik. Üljenek le.
Does that freak you out?
Mi van, beijedtél?
This is it.
Ez az! (eljött a pillanat)
OTHER SETS BY THIS CREATOR