33 terms

Chapter 1.1 - Practical Audio-Visual Chinese

STUDY
PLAY
wo3
ta1
ta1
ni3
shi4
shei2
xing4
shen2
me
jiao4
bu4
ren2
guo2
zhong1
mei3
ying1
na3
xian1
sheng1
ma
li3
gui4
hao3
nin2
ming2
zi4
ne
wang2
ni3
tai2
wan1
hua2
tai2