Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Wat gelift? Vu wou kënns du? Präpositiounen

Get a hint
zu Lëtzebuerg.
Click the card to flip 👆
1 / 17
1 / 17
Terms in this set (17)
zu Lëtzebuerg.
Hatt wunnt
Portugal.
Ech wunnen a
vu Paräis.
D'Touristen kommen aus Frankräich
zu Coimbra.
De Leandro wunnt a Portugal
Kosovo.
D'Marina wunnt am