36 terms

chinese 5a

STUDY
PLAY
zan xing
provisional
qi ta
other
zhong shi
pay attention to
duo de hen
very many
ting shuo
(I have) heard
shi fou
whether
ju bei
to posess
he fa
legal
shen fen
capacity, status
jiang de
to say
dui
correct
ru guo
if
jiu
then
wu xiao
void
ze ma
how
zheng ming
to prove, proof
ta
it
ying ye zhi zhao
business license
yi wei
think (incorrectly)
jian dan
simple
qi shi
actually
fu za
complicated
zhi du
system
wan shan
perfect, complete
ke jian
apparently
shi wu suo
firm, office
bang
to help
she li
to establish
wai zi qi ye
foreign-invested enterprise
gao xing
happy
bang...mang
to help
ai
to love, to like
da guan si
to have a lawsuit, to litigate
guan si
lawsuit
zui jin
recently
hao
good, well