20 terms

svenska antika ord

STUDY
PLAY
Tvisteäpple
orsaken till en tvist
Afrodisiaka
kärleksstimulerande medel
Erotik
sexualitet där det ingår olika känslor och behov som inte bara har med sex att göra, bla lust, osäkerhet, ömhet, kärlek, smärta
Akilleshäl
en persons svaga punkt
Panisk
präglad av oanik eller skräck
Mentor
uppfostrare, handledare
Nestor
den äldste inom en grupp
Krösus
mycket rik person
Letargi
ett sjukligt tillstånd av långvarig medvetslöshet
Letargisk
person är sömnsjuk eller i mer allmän bemärkelse slö och håglös
Epigon
person som osjälvständigt efterbildar stora föregångares verk
Chimär
ett inbillningsfoster, en önskedröm, utopi
Sisyfosarbete
fruktlöst evighetsarbete, något man aldrig vlir färdig med
Amason
stark, krigisk kvinna
Narcissism
självbeundran, överdriven självupptagenhet
Hermafrodit
tvekönad varelse
Nymfoman
kvinna med överdriven stark sexualitet
Atlet
person med stor kroppsstyrka; friidrottare
Tyfon
tropisk cyklon
Lakonisk
kort, kärnfullt uttryck av stor betydelse