29 terms

Judendomen - Kunskapskällan

Viktiga begrepp inom judendomen
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Synagoga
Judendomens gudstjänstlokal
Antisemitism
Judehat
Talmud
Förklaringsböcker till Tora som bla. innehåller regler som kallas Halaka.
Sionismen
Rörelse som ville återskapa ett land - åt alla judar - i Palestina. Mannen bakom hette Teodor Herzl
Monoteism
Tro på en Gud- Judarna tror bara på en Gud!
Pesach
Judarnas påsk - kallas också det osyrade brödets högtider. Firas med en symbolisk sedermåltid.
Jom Kippur
Försoningsdagen - man fastar och ber sin medmänniska och Gud om förlåtelse för året som gått.
Diaspora
Förskingring. Judarna levde i minoritet, runt om i det medeltida Europa.
Tanak
T-Tora, N-Neviim, K- Ketuviim. Judarnas bibel. Består av moseböckerna, profeterna och skrifterna.
Chanukka
Firar återinvigningen av templet i Jerusalem
Bar Mitzva
Pojkarna blir religiöst myndiga - budets son
Bat Mitzva
Flickorna blir religiöst myndiga - budets dotter
Teodicéproblemet
Gud har all makt & är god, varför lider då
människan?
Fria viljan
Människan kan använda denna till antingen goda eller onda gärningar. Förklarar enligt judarna det s.k teodicéproblemet.
Abraham, Isak och Jakob
De judiska patriarkerna
Ortodox judendom
Riktning som menar att man ska leva enligt den judiska lagen (halacha) och ska följa de 613 reglerna.
Liberal judendom
Riktning som bygger på reformjudendomen- tillåter bla. Bat Mitzva, tycker det är okej med homosexuell kärlek och är ej fördömande mot sex före äktenskapet
Halaka
613 judiska levnadsregler - betyder ungefär vägen
Moses
Judendomens religionsstiftare
Omskärelse
Den åttonde dagen,efter födseln, går alla judiska pojkar genom en rit (ingrepp) som kallas Brit-Mila.
Sabbat
Judarnas heliga dag i veckan -från fredagkväll till lördagkväll - man högtidlighåller att man likt Gud vilar en dag i veckan.
Kosher
Tillåten mat - mat och måltiden är väldigt viktig för judar. "They tried to kill us, we survieved, lets eat"
Treifah
Otillåten mat, ex. fläsk, blodmat, rovfåglar, rätt som blandar kött och mjölk. Mat som ej är tillagad av judar.
Messiastanken
Hopp om en bättre värld via en person eller att alla tillsammans måste arbeta för att skapa en perfekt värld.
Trosbekännelsen
"Hör Israel! Herren är vår Gud, Herren är en." - Judendomen är strikt monoteistiskt.
Det utvalda folket
Judarna anser att eftersom de fått lagen, så ska de föregå med gott exempel för andra folk och fått ett heligt land - Israel.
Israel
Judarna ser detta land som det förlovade landet, som de fått i ett förbund med Gud. Jerusalem är centralort för deras Guddyrkan
Etnisk definition
Enligt den ortodoxa judendomen ska man vara född av judisk mor för att räknas som jude/judinna
Kulturell definition
Enligt denna liberala definition, så ska man ha en förälder som är jude/judinna och vara uppväxt i den judiska traditionen