15 terms

Clocks

STUDY
PLAY
What is the time? ("What is the clock?")
Hvor mange er klokken? Hva er klokken?
three o'clock
klokken tre
five past twelve
fem over tolv
ten past eight
ti over åtte
quarter past one
kvart over ETT
twenty past eleven
ti på halv tolv
twenty five past eight
fem på halv ni
half past ten
halv ti
twenty five to four
fem over halv fire
twenty to eleven
ti over halv elleve
quarter to five
kvart på fem
ten to six
ti på seks
five to eight
fem på åtte
Hvor mye klokka?
Hvor mye klokka?
http://www.youtube.com/watch?v=9hcdc77t3n0
http://www.youtube.com/watch?v=9hcdc77t3n0