89 terms

Sport and Leisure Facilities

KSK/EFL4, úroveň 4, Topic 2, vytvořil Mgr. Štěpán Válek
STUDY
PLAY
free time, leisure time
volný čas, kdy nemusíte pracovat
outdoor sports / activities
venkovní sporty / činnosti
indoor sports / activities
sálové sporty / činnosti
sport facilities
sportovní zařízení
field
hřiště, pole
pitch (football, ice-hockey, cricket)
hřiště
court (tennis, squash, badminton)
dvorec, kurt, hřiště
grass surface
travnatý povrch
lawn
trávník
clay surface
antuka
arena, sports hall
sportovní hala
(sports) stadium
(sportovní) stadión
swimming pool
plavecký bazén
course
trať, běžecký okruh
golf course
golfové hřiště
gym
tělocvična
ring
ring, zápasiště
skating rink, ice rink
kluziště, zimní stadión
ice hockey hall
zimní stadión
firing range
střelnice
boat house
loděnice
hiking trails
turistické stezky, chodníky
cross-country ski trails
běžecké tratě na běžkování
pool lane
plavecká dráha
deep open swim
bazén s hlubokou částí, hluboký bazén
shallow lane swim
dráha pro plavání v mělkém bazénu
water slide
skluzavka
diving board
skokanské prkno
weight room
posilovna
child-minding room
dětský koutek
café
kavárna
physiotherapy
fyzioterapie
Leisure activities
volnočasové aktivity
attractions
(turistické) zajímavosti
sport event
sportovní událost
cultural events
kulturní události
festivals
svátky, festivaly
theatre
divadlo
opera
opera
ballet
balet
classical music and choral performance
vážná hudba a sborový zpěv
galleries and museums
galerie a muzea
music clubs
hudební kluby
restaurant
restaurace
pub
hospoda
wine-room
vinárna
wine cellar
vinný sklep
free time activity
volnočasová aktivita
go to the cinema
jít do kina
spend time with family
trávit čas s rodinou
watch TV
dívat se na televizi
go out with friends
vyjít si, jít ven s přáteli
go out to a bar
jít do baru
go dancing at a club
jít si zatančit do klubu
have dinner at a restaurant
jít na večeři do restaurace
go out for a coffee
zajít si na kávu
have a barbecue
grilovat
surf the Internet
surfovat, projíždět internet
research a topic
prozkoumat téma
visit your favourite websites
navštívit oblíbené stránky
watch music videos
dívat se na hudební videa
maintain contact with your friends using a social networking site
udržovat kontakt s přáteli pomocí sociálních sítí
write a blog
psát (si) blog
play computer or video games
hrát počítačové či videohry
play the musical instrument
hrát na hudební nástroj
listen to music
poslouchat hudbu
read a book
číst knihu
write a diary
psát (si) deník
go for a walk
jít na procházku
go to the park
jít do parku
go to cultural locations and events
chodit na kulturní místa a události
go shopping
jít nakupovat
cook
vařit
arts and crafts
umění a řemesla
paint
malovat
draw
kreslit
sew
vyšívat
crochet
háčkovat
knit
plést
sculpt
sochařit
gardening
zahradničení
plant flowers
sázet květiny
vegetables
zelenina
fruits
ovoce
herbs
byliny
maintain one´s garden by watering it
udržovat svou zahradu zaléváním,
pulling the weeds
vytahování plevele
feeding it with fertilizer
hnojení
exercise
cvičení