10 terms

Koncepty rozšířené reality

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Maker je objekt v reálném světě, který je možné pomocí telefonu nebo jiného zařízení rozpoznat a přiřadit mu nějaký další význam (například k němu zobrazit popisek, užít jej jako URL odkaz atp.)
Jak fungují makery?
Konfiguraci WiFi sítě.
Kterou funkci QR kódů podporují pouze zařízení s Adroidem?
Běžné objekty se aproximují analyticky zadanými křivkami, které je možné mezi sebou rychle porovnávat. Jestliže jsou si objekty určitého druhu tvarově podobné (například všechny židle, které mají čtyři nohy), lze s nimi společně pracovat nebo je srovnávat.
Jak funguje převod objektů fyzického světa na vektory? K čemu je to dobré?
Virtuální realita typicky vytváří zcela nový svět, který nemá s tím materiálním nic společného. Rozšířená realita jen přidává další informační vrstvu k fyzické realitě.
V čem spočívá mezi rozšířenou a virtuální realitou?
Je třeba mít nainstalovanou čtečku QR kódů a většinou také připojení na internet (pro většinu služeb, které QR kódy podporují).
Co je potřeba k čtení QR kódů?
Podle metadotového popisu (napříkald u fotobanky), vizuální podobnosti, podle popisku samotného obrázku (například v názvu souboru nebo v parametru alt), případně podle okolního textu. Často se užívá také různých zjedndoušených modelů založených na analýze barevnosti.
Podle čeho lze určovat podobnost obrázků?
Například GPS může sloužit pro identifikaci polohy lze užít GPS, užívají se gyroskopy a akcelerometry pro studium natočení zařízení (v kombinaci s GPS lze pak přesně identifikovat, kam se uživatel "dívá"), fotopaarát může sloužit pro čtení QR kódů a optické rozpoznávání makerů,...
Jaké senzory se dají užívat při rozpoznávání objektů ve fyzickém světě?
Velikost obrázku, barevnost, případně je možné do nich vkládat obrázky nebo je zasazovat do obrazového schématu. Kruciálním pro použitelnost technologie se ale jeví snadná čitelnost uživatelový zařízením.
Jaké vizuální vlastnosti lze nastavit u QR kódů?
Hlasovými pokyny a případně natáčením hlavy.
Čím se ovládají Google Glass?
Jeden z komerčních, cenově dostupných zařízení pro práci s virtuální realitou pomocí brýlí s rozsahem 360°, 1080p HD. Lze je připojit k Xboxu či PC.
Co je to Oculus Rift?