14 terms

Terms of a body

STUDY
PLAY
toufa
hair
tou
head
bozi
neck
jianbang
shoulders
xiongpu
chest
duzi
stomach
gebo
arm
gebozhou
elbow
shou
hand
shouzi
fingers
tui
leg
xigai
knee cap
jiao
foot
jiaozhi
toes