Frans Unité 6

4.2 (36 reviews)
janvier
Click the card to flip 👆
1 / 27
Terms in this set (27)
novembrenovemberdécembredecemberle premier (janvier)de eerste (januari)le deux (janvier)de tweede (januari)le trois (janvier)de derde (januari)un anniversaireeen verjaardagune dateeen datumune fêteeen feestle carnavalcarnavalle nouvel anNieuwjaarles vacancesde vakantiePâquesPasenQuelle est la date aujourd'hui?Welke datum is het vandaag?Aujourd'hui nous sommes le ...Vandaag zijn we ....C'est quand, l'anniversaire de Jefke?Wanneer is het de verjaardag van Jefke?Quelle est la date de Noël?Wat is de datum van Kerstmis?9 octobre, c'est l'anniversaire de qui?9 oktober is de verjaardag van wie?

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.