107 terms

nederlands woordenschat

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

handelsmerk
iets waardoor iemand opvalt
cruciaal
doorslaggevend
aangemaand
met nadruk aansporen
algemeen goed
wat iedereen aangaat
op het tandvlees zitten
uitgeput zijn
sneer
spottende opmerking
met klem
nadrukkelijk
statement
bewering
op koers blijven
op het goede pad zijn
detachering van
het tijdelijk elders laten werken
belager
aanvaller
in het gedrag komen
in een benarde situatie komen
palmares
lijst van overwinningen en prestaties
specificieren
detailleren
integriteit
onschendbaarheid, recht om te beslissen wat je zelf wil en niet met je lichaam
intensiteit
sterkte, kracht
commissie
groep mensen met een opgelegde taak
onoverbrugbare
groot en moeilijk weg te werken
onder impuls van
aangezet door
congres
vergaderingen van deskundigen op een bepaald vakgebied
detecteren
opsporen
complicaties
bijverschijnselen
wereldkundig maakte
bekendmaakte
nakende
naderende
federatie
verbond, samenwerking waarbij de zelfstandigheid bewaard wordt
conform
volgens, overeenkomstig
de knuppel in het hoenderhoek gooien
een opmerking geven waardoor meningsverschillen en verwarring ontstaat
verordeningen
regels vastgelegd door de overheid
conventioneel
volgens gewoonte
gerehabiliteerd
terug toegelaten
inspiciënt
rekwisiteur
aura
uistraling
stigma
slechte reputatie
disciplinair
gehoorzaamheid aan voorschriften en regels
vehikel
vehikel
alleszins
alleszins
allusie
verwijzing
dynamisch
beweeglijk
veiligheidportiek
overdekte ingang
intolerantie
onverdraagzaamheid
binnenrijven
binnenhalen
sculptuur
beeldhouwwerk
getaande
gebruind
klieven
met kracht van elkaar scheiden
hybride
mengeling
gepolijst
glad
credo
motto
eenzaat
individualist
dreun
harde klap
een dolk in de rug steken van
iemand die jou vertrouwd verraden
in eerste instantie
om te beginnen
wansmakelijk
afstotelijk
op hun tandvlees zitten
op het einde van de krachten zijn
gedecentraliseerd
opgesplitst
nefaste
nadelig
fusie
samensmelting van bedrijven
rookscherm optrekken
iets verbergen
betwistbare
twijfelachtig
accijnzen
verbruiksbelasting
belagers
aanvaller
quotum
vastgelegde hoeveelheid
fysiek
lichamelijk
verhaal gaan halen
kwaad naar iemand gaan die jouw mening onrecht heeft aangedaan
duit in het zakje
zich mengen
onder impuls van
aangezet door
anesthesist
persoon die mensen onder narcose brengt
paleontoloog
persoon die fossielen bestudeert
respondenten
personen die deelnemen aan een mailing
dynamiek
beweging
draagvlak
ondersteunende groep
blind zijn
niet willen erkennen
de knuppel in het hoenderhok gooien
een opmerking geven die voor discussie zorgt
repertoire
verzameling van stukken van een gezelschap
frapperen
opvallen
antisemitistisch
joden haten
afhandig maken
afnemen
degusteren
proeven
vis-à-vis
tegenover
ontvreemden
stelen
onverhoeds
plots
beteugelen
aan banden leggen
notoir
bekend in de negatieve zin
onloochenbaar
overduidelijk
exhibitie
tentoonstelling
delinquent
misdadiger
beduusd
verward
nazaten
nakomelingen
sommeren
aansporen
verduren
ondergaan
ontwaren
opmerken
voltrekking
bekendmaken van straf
aannemen
veronderstellen
afzonderen
afscheiden
akkoord gaan met
het eens zijn met
de anekdote
kort,grappig verhaal
benaderen
dichterbij komen
de wissel
de verandering
waarderen
appreciëren
suggereren
voorstellen
claimen
eisen
oriënteren
zich richten
bij benadering
ongeveer
speculatie
dingen die mss waar zijn
opportuniteit
kans
willekeur
niet specifiek
verwarring
chaos
verwaarlozen
achteloos behandelen