9 terms

Dyfyniadau Gail fu farw

Cardiau Fflach i'ch helpu i ddysgu dyfyniadau o'r gerd 'Gail fu farw' gan Nesta Wyn Jones
STUDY
PLAY
"y ferch lwyd"
Dyfyniad sy'n dangos bod Gail yn sâl.
"Cartref plant. Borstal. Carchar."
Dyfyniad sy'n dangos bod Gail wedi cael ei symud o le i le.
"Hapus? Mae'n siwr yn blentyn..."
Dyfyniad sy'n dangos nad oedd Gail yn gallu cofio bod yn hapus.
"ffug-hapusrwydd heroin"
Dyfyniad sy'n dangos nad ydy cymryd cyffuriau yn eich gwneud chi'n hapus.
"i grio ar gornel y stryd"
Dyfyniad sy'n dangos effaith cymryd heroin ar ffrindiau Gail
"mor ddiystyr fu ei mynd a'i dyfod"
Dyfyniad sy'n dangos nad oedd pwrpas i fywyd Gail o'r dechrau i'r diwedd.
Gail fu farw
Enw'r gerdd
Nesta Wyn Jones
Enw'r bardd
Pigo Cydwybod
Enw'r thema