How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Super Max 5 - Unité 8 - situation 1

STUDY
PLAY
une fête
een feest
devoir
moeten
préparer
voorbereiden
une invitation
een uitnodiging
cher, chère
beste
une date
een datum
une heure
een uur
une adresse
een adres