Super Max 5 - Unité 8 - situation 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

une fête
een feest
devoir
moeten
préparer
voorbereiden
une invitation
een uitnodiging
cher, chère
beste
une date
een datum
une heure
een uur
une adresse
een adres