Super Max 5 - Unité 8 - situation 2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

apporter
meebrengen
réciter
voordragen
une poésie
een gedicht
chanter
zingen
Je suis d'accord!
Ik ben het ermee eens!