How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

Super Max 5 - Unité 8 - situation 2

STUDY
PLAY
apporter
meebrengen
réciter
voordragen
une poésie
een gedicht
chanter
zingen
Je suis d'accord!
Ik ben het ermee eens!