Formulació I (nomenclatura sistemàtica amb prefixes)