142 terms

Gyógyszerészi latin szavak

Latin lecke 1-2
STUDY
PLAY
aegrotus,-a,-um
beteg
albus,-a,-um
fehér
cellula,-ae (f)
sejt
chirurgicus,-a,-um
sebész(et)i
continet
tartalmaz
costa,-ae (f)
borda
fibula,-ae (f)
szárkapocscsont
fossa,-ae (f)
árok
fractura,-ae (f)
törés
glandula,-ae (f)
mirigy
Latinus,-a,um
latin
lingua,-ae (f)
nyelv
necessarius,-a,-um
szükséges
nomenclatura,-ae (f)
nevezéktan
nunc
most
officina,-ae (f)
műhely
pharmacopola,-ae (m)
gyógyszerész
pueritia,-ae (f)
gyermekkor
ruber,-bra,-brum
vörös
scapula,-ae (f)
lapocka
sumus
vagyunk
tibia,-ae (f)
sípcsont
aegrota,-ae (f)
beteg nő
anatomicus,-a,-um
anatómiai
antiquus,-a,-um
régi, ókori
aula,-ae (f)
terem
biologicus,-a,-um
biológiai
ceterus,-a,-um
többi, egyéb
clinica,-ae (f)
klinika
cylindricus,-a,-um
hengeres
discipula,-ae (f)
diáklány
dolorosus,-a,-um
fájdalmas
e/ex (+abl)
-ból,-ből
et
és
et cetera
és a többi
etiam
is
forma,-ae (f)
alak, forma
Graecus,-a,-um
görög
hodie
ma
in (+abl)
-ban,-ben,-on,-en,-ön
magistra,-ae (f)
tanárnő
medicina,-ae (f)
orvoslás,orvosság
medulla,-ae (f)
velő
natura,-ae (f)
természet
non
nem
non solum..., sed etiam...
nem csak..., hanem ... is
nonnunquam
néha
periculosus,-a,-um
veszélyes
pharmaceuticus,-a,-um
gyógyszerészeti
pilula,-ae (f)
labdacs, pirula
plerumque
többnyire
sed
de, hanem
sententia,-ae (f)
mondás, mondat
solum
csak, egyedül
substantia,-ae (f)
anyag
sum, esse, fui
van
tabuleta,-ae (f)
tabletta
terminologia,-ae (f)
szakszókincs
tu
te
vertebra,-ae (f)
csigolya
bonus,-a,-um
causa,-ae (f)
ok, ügy
concordia,-ae (f)
egyetértés
historia,-ae (f)
történelem
ibi
ott
schola,-ae (f)
iskola
sine (+abl.)
nélkül
terra,-ae (f)
föld
ubi
hol?, ahol
victoria,-ae (f)
győzelem
vita,-ae (f)
élet
a/ab (+abl.)
-tól, -től, által
ad (+acc.)
-hoz, -hez, -höz
alius,-a,-ud
más
apotheca,-ae (f)
gyógyszertár
aqua,-ae (f)
víz
aqua destillata
desztillált víz
arteria,-ae (f)
artéria
bene
jól
ceratus,-a,-um
viaszos
chamonilla,-ae (f)
kamilla
charta,-ae (f)
papír
clavicula,-ae (f)
kulcscsont
destillatus,-a,-um
desztillált
externus,-a,-um
külső
fabrica,-ae (f)
gyár
gutta,-ae (f)
csepp
herba,-ae (f)
hora,-ae (f)
óra
ignorantia,-ae (f)
tudatlanság
internus,-a,-um
belső
intimus,-a,-um
legbelső
libenter
szívesen
materia,-ae (f)
anyag
medius,-a,-um
középső
mensa,-ae (f)
asztal
mensura,-ae (f)
méret, mérték
mixtura,-ae (f)
keverék
multus,-a,-um
sok
nasogutta,-ae (f)
orrcsepp
norma,-ae (f)
szabály
oculogutta,-ae (f)
szemcsepp
patella,-ae (f)
térdkalács
per (+acc.)
keresztül, révén
Pharmacopoea,-ae (f)
gyógyszerkönyv
planta,-ae (f)
növény
poena,-ae (f)
büntetés
possum, posse, potui
tud, képes
puella,-ae (f)
lány
quis, quid
ki? mi?
roentgenographia,-ae (f)
röntgenfelvétel
ruptura,-ae (f)
szakadás
saepe
gyakran
sat/ satis
elég(gé)
scatula,-ae (f)
doboz
secundus,-a,-um
következő, második
solidus,-a,-um
szilárd
spurius,-a,-um
ál-
stricte
szigorúan
structura,-ae (f)
felépítés, szerkezet
sub (+abl.)
alatt
sunt
vannak
tabletta,-ae (f)
tabletta
tinctura,-ae (f)
tinktúra
tonsilla,-ae (f)
mandula
ulna,-ae (f)
singcsont
una
együtt
una cum (+abl.)
valakivel, valamivel
varius,-a,-um
különféle
vel
akár
vena,-ae (f)
véna
verus,-a,-um
igazi, valódi
unus,-a,-um
egy
dua, duae, duo
kettő
tres, tres, tria
három
quattuor
négy
quinque
öt
sex
hat
septem
hét
octo
nyolc
novem
kilenc
decem
tíz