Try the fastest way to create flashcards

magyar irodalom alakjai

Get a hint
1826. január 1-jén született Kiskőrösön. Édesanyja Hrúz Mária, szlovák származású cselédlány, apja Petrovics István, hentes és mészáros. Petőfi sokfelé végezte tanulmányait (Kecskemét, Aszód, Kisújszállás, Sárszentlőrinc).
Click the card to flip 👆
1 / 15
1 / 15
Terms in this set (15)
A legnagyobb magyar romantikus költő volt. 1800-ban született Nyéken, Fejér-megyében, elszegényedett nemesi családban. Édesapja halála után a Perczel családnál volt nevelő. Szerelmes lett Perczel Etelkába, ám az érzés viszonzatlan volt, ebből született a magyar irodalom legszebb romantikus alkotása, a Szép Ilonka.
Vörösmarty Mihály
Image: A legnagyobb magyar romantikus költő volt. 1800-ban született Nyéken, Fejér-megyében, elszegényedett nemesi családban. Édesapja halála után a Perczel családnál volt nevelő. Szerelmes lett Perczel Etelkába, ám az érzés viszonzatlan volt, ebből született a magyar irodalom legszebb romantikus alkotása, a Szép Ilonka.
1773. november 17-én született Debrecenben. Tanulmányait a Debreceni Református Kollégiumban végezte. Diákként nagyon vonzották az idegen nyelvek, megtanult például latinul, franciául, németül, görögül, és ismerkedett az angollal, a héberrel és a perzsával is. 1792-től Kazinczyval levelezett, s ezekben az években nőtt nagy költővé.
Csokonai Vitéz Mihály
1879-ben született Tiszacsécsén. Édesapja, M..... Bálint, kisparaszt, édesanyja, Pallagi Erzsébet elszegényedett, árva, de művelt kisasszony. Kilencen voltak testvérek, s ez súlyos anyagi gondot okozott a családban. 1890-ben a debreceni református kollégiumban kezdte meg tanulmányait, a sárospataki, majd a kisújszállási kollégiumban folytatta.
Móricz Zsigmond

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.