magyar irodalom alakjai

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

1826. január 1-jén született Kiskőrösön. Édesanyja Hrúz Mária, szlovák származású cselédlány, apja Petrovics István, hentes és mészáros. Petőfi sokfelé végezte tanulmányait (Kecskemét, Aszód, Kisújszállás, Sárszentlőrinc).
Petőfi Sándor
Budapesten született 1909ben , születésekor édesanyja és iker testvére meghalt. Ez akettős tragédia valósággal megmérgezte késöbbi életét. Középiskolás korában megismerkedett Gyarmati Fannival akit 1935ben elis vett feleségül.
Radnóti Miklós
Horvát eredetű főnemesi családban született 1620 május 3-án. Dédapja ....... ......, a „szigetvári hős" volt. Apja, Z..... György Habsburg-párti főnemes, horvát bán, anyja Széchy Magdolna volt.
Zrínyi Miklós
1825-ben született Komáromban nemesi polgár családban. Az 1848-as szabadságharc egyik főszereplője, ifjúkori barátja Petőfinek. Ő fogalmazta meg és
olvasta fel a 12 pontot, élen járt a sajtószabadság kivívásáért folytatott küzdelemben.
Jókai Mór
1883. április 4-én született Szegeden. Gimnáziumi tanulmányait egy év megszakítással a szegedi piarista gimnáziumban végezte. A hatodik osztály után a mélyen vallásos édesanyja hatására kispapnak jelentkezett a váci piarista rendházba. Itt eltöltött idő után nagy megpróbáltatást jelentett neki.
Juhász Gyula
1791. november 11-én született Kecskeméten. Iparoscsaládból származott, apja és testvérei mind takácsok voltak. Tanulmányait a Kecskeméti Katolikus Elemi Iskolában kezdte, majd a jóhírű Pesti Piarista Gimnáziumban folytatta. Közben megtanult németül is.
Katona József
1823 januárjában született a Nógrád megyei Alsósztregorán, régi, művelt, nemesi családból származott. Gyönge egészségű édesapja korán meghalt. Anyja magára
maradva férfias eréllyel irányította a birtokot.
Madách Imre
1929. május 10-én született Nagygalambfalván (Hargita megye) Romániában. Székely földműves családba született, apja művelt, sokat olvasott volt. Édesanyja 1940-ben meghalt. Az elemit szülőfalujában végezte, majd a Székelyudvarhelyi Református Kollégiumban.
Kányádi Sándor
1817. március 2., Nagyszalonta. Apja kevés földdel rendelkező földműves, szegény család. 8 gyerek közül csak ő és a 23 évvel idősebb, legidősebb leány maradt életben.
Arany János
A legnagyobb magyar romantikus költő volt. 1800-ban született Nyéken, Fejér-megyében, elszegényedett nemesi családban. Édesapja halála után a Perczel családnál volt nevelő. Szerelmes lett Perczel Etelkába, ám az érzés viszonzatlan volt, ebből született a magyar irodalom legszebb romantikus alkotása, a Szép Ilonka.
Vörösmarty Mihály
Érmindszentes született 1877-ben. Édesapja Ady Lőrinc, nemes „hétszilvafás" gazdálkodó. Paraszti sorban élt, néhány cseléddel művelte kis birtokát. Édesanyja Pásztor Mária, papok és tanítók leszármazottja. Érettségi után jogásznak tanult 1896ban Debrecenben, de végül újságíró lett.
Ady Endre
1883. november 26., Szekszárdon született. Ötödikes gimnazista volt amikor elvesztette édesapját, édesanyja a 2 testvérrel visszaköltözött az anyai nagypapa szekszárdi házába. A nagymama, született Rácz Innoncentia fogta össze a családot.
Babits Mihály
1885. március 29-én (virágvasárnap) született Szabadkán, Kosztolányi Árpád fizika- és kémiaprofesszor, iskolaigazgató és a francia származású. A gimnáziumot Szabadkán kezdte, majd önképzőköri konfliktusa miatt (magyartanárára tett megjegyzést) kicsapták, s magántanulóként, Szegeden tette le az érettségit.
Kosztolányi Dezső
1773. november 17-én született Debrecenben. Tanulmányait a Debreceni Református Kollégiumban végezte. Diákként nagyon vonzották az idegen nyelvek, megtanult például latinul, franciául, németül, görögül, és ismerkedett az angollal, a héberrel és a perzsával is. 1792-től Kazinczyval levelezett, s ezekben az években nőtt nagy költővé.
Csokonai Vitéz Mihály
1879-ben született Tiszacsécsén. Édesapja, M..... Bálint, kisparaszt, édesanyja, Pallagi Erzsébet elszegényedett, árva, de művelt kisasszony. Kilencen voltak testvérek, s ez súlyos anyagi gondot okozott a családban. 1890-ben a debreceni református kollégiumban kezdte meg tanulmányait, a sárospataki, majd a kisújszállási kollégiumban folytatta.
Móricz Zsigmond