10 terms

Multimédia

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Umožňují spojit do jednoho "balíčku" video, audio a případné další informace, jako jsou odkazy, titulky, ...
K čemu slouží kontejnery?
Aliasing je nadkritické zkreslení, které může znamenat obsahovou změnu pro příjemce mediálního sdělení (například rotující kotouč nebo hodiny se pohybují opačným směrem, než ve skutečnosti).
Proč je důležité sledovat aliasing?
Pomocí tagů <audio> a <video> lze přímo vkládat multimédia na web, případně je možné s nimi pracovat také pomocí tagu <canvas>.
Jakou formou je v HTML5 podporovaná práce s multimédii?
AD modeluje 3D objekty z primitivních struktur, zatímco v případě NUMBRS je vymodelována (volně nebo analyticky) křivka či plocha, která objekty ohraničuje.
V čem se liší CAD a NUMBERS koncept modelování?
Metodami komprese, kompresním poměrem, ztrátovostí, typem média, se kterým pracují, otevřeností zdrojového kódu, možnostmi nastavení, podporou hardwarové akcelerace, ...
Čím se vzájemně liší kodeky?
Číslo udávající poměr mezi velikostí média v původní formě a v té, ve které je uloženo nebo přenášeno. Záleží na mnoha okolnostech - typu média, agresivitě komprese, vyžadované rychlosti nebo ztrátovosti.
Co je to kompresní poměr?
Například v Adobe Ilustrator, Corel Draw, Inkscape,...
V jakém nástroji byste editovali vektorovou grafiku?
Kodek - kodér a dekodér - popisuje jak se mají analogová data zapsat do digitální podoby a zase nazpátek. Zatímco člověk vnímá svět analogově pro počítačové zpracování je výhodnější digitální podoba.
K čemu slouží kodeky?
Ve ztrátové kompresi přicházíme o část informace a to nevratným způsobem - typicky například odfiltrujeme tóny, které lidské ucho není schopné slyšet. U bezztrátové komprese se hledá jen lepší způsob uložení dat.
Jaký je rozdíl mezi ztrátovou a bezztrátovou kompresí?
Například v H265, protože podporuje K8 video a je úspornější do datového toku než starší H264.
V jakém formátu byste streamovali kvalitní video a proč?