10 terms

Sémantické technologie

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Metadata se využívají primárně nikoli pro popis dokumentů, ale pro vyhledávání. Jsou tvořená tak, aby dokument měl optimální SEO, nikoli metadatový popis.
V čem je riziko metadat u XHTML?
HTML5 se snaží důsledně oddělit strukturu dokumentu od jeho vzhledu, takže například zavádí nové tagy pro dialogy, patičky, menu atp. Jde tedy o první krok k sémantizaci webu.
V čem spočívá základní paradigmatická změna mezi XHTML a HTML5?
Ontologie jsou formální modely objektů, které mohou být různě strukturované a přiřazujeme jim určité vlastnosti. Mezi jednotlivými instancemi pak mohou existovat vztahy.
Co jsou to ontologie?
Umožňují popisovat vazby různého druhu mezi objekty či stránkami. Tyto vazby pak slouží pro vyhledávání, odvozování nebo určování vztahů a vzájemných souvislostí mezi různými tématy či stránkami.
K čemu slouží linked data?
xAPI umožňuje do LMS importovat data, která pocházejí z jiných aplikací či prostředí, což jsou typicky počítačové hry. LMS systém je pak může využívat například při analýze učení.
K čemu slouží xAPI?
Vyvození - z určitých premis nebo prvků z ontologického zápisu lze získat nějakou novou informaci konečným počtem logických operací.
Co je to inference?
SCORM se často používá pro přenos objektů mezi různými LMS, ale díky vágnosti popisu jsou tyto transformace jen velice omezené. Zaměřuje se pouze na popis objektů a kurzů uvnitř nějakého systému.
K čemu se používá SCORM?
Jsou označeny jako <meta> s parametry například: "description", "keywords", "author",... dále jde především o název stránky, tedy o značku <title>.
Uveďte příklady značek v HTML, které se užívají pro metadatový popis?
Metadata slouží jako základ pro vyhledávání a třídění výsledků. Tvůrci webů jsou si této skutečnosti vědomi a často úmyslně manipulují s popisky tak, aby na své stránky přilákali co nejvíce návštěvníků.
Jaký je vztah mezi metadaty a SEO?
SCORM se často používá pro přenos objektů mezi různými LMS, ale díky vágnosti popisu jsou tyto transformace jen velice omezené. Zaměřuje se pouze na popis objektů a kurzů uvnitř nějakého systému.
Jaké jsou limity SCORM?