10 terms

Informační systémy

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

LMS (Learning Management System) je systém pro řízení výuky - od administrativních úkonů, pros možnosti analýzy chování jedinců až po podporu jejich učebního procesu.
K čemu slouží LMS?
Typicky jsou informační systémy rozsáhlé a komplikavané konglomeráty funkcí a nástrojů, které málo kdo potřebuje využívat všechny. Modulární struktura umožňuje využívat jen chtěné nebo zaplacené moduly, případně vytváří prostor pro snadnou implementaci nových funkcí.
K čemu lze užít modulární výstavbu systémů?
Typicky je možné je získávat na základě sběru dat, který může být buď člověk realizovaný (například psaní hodnocení do poznámkových bloků) nebo automatizovaný (zaznamenávání špatných a správných odpovědí).
Jak do IS získávat explicitní znalosti?
To je velice obtížné - někdy se užívají nástroje, které jsou známé z řízení inovací či kreativity, případně je možné sledovat činnost člověka v určitých situacích a hledat v jeho chování či rozhodování nějaké matematické či kauzální struktury a vztahy.
Jak do IS získávat tacitní znalosti?
UML je grafický jazyk sloužící pro popis různých aspektů informačních systémů? Od popisu činností jednotlivých uživatelů po návrh komponent. Z UML schémat, která jsou standardizovaná lze relativně snadno základy systému naprogramovat.
K čemu slouží UML?
CRM je souhrnná zkratka pro informační systémy, které pracují s nějakým obsahem. Například u LMS je možné říci, že jde o část CRM, který spravuje vzdělávací objekty.
Co jsou CRM?
Pro popis činností, které uživatel vykonává v informačním systému.
K čemu slouží use case diagram?
Například v Dia, Gliffy, LucidChart, Modelio, Umbrello UML Modeller,...
V čem byste tvořili UML modely?
Complex event procesing slouží pro modelování strategií pro reakce na různé situace a jejich modelování. Například lze pomocí něj nastavit reakci systému, který za odměnu za správně složený test a další činnosti bude sledovat předpověď počasí a studentovi doporučí ať si dá zmrzlinu a jde ven nebo třeba čaj (pokud prší nebo je zima).
Co je Complex event procesing? K čemu slouží?
MarkLogic, Esper, openPDC či Progress Apama, ...
V čem je možné Complex event procesing vytvářet?