10 terms

Umělá inteligence a NLP

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Nepracuje se souborem jasně daných faktů ani pravidel. Akcentuje asociace, intuici či kreativitu, což jsou technicky obtížně modelovatelné koncepty.
Proč je těžké vytvářet umělou inteligenci s divergentním myšlením?
Snažila se v textu pacienta najít klíčové slovo, na které by mohla reagovat nebo z odpovědí tazatele tvořila otázky. Tím vytvářela dojem zájmu a pochopení dialogu.
Jak fungovala ELIZA Josepha Weizenbauma?
Při relativně jednoduchých, jasně algoritmizovatelných úlohách, jako je práce výrobních linek nebo domácí robotické vysavače na podlahu.
V jakých oblastech se využívá robotický funkcionalismus?
Formální jazyk je přesný, jednoznačný. Neumožňuje pracovat s nadsázkou, neologismy, ironií či vtipem.
Čím se liší přirozený a formální jazyk?
Jednotlivé jazyky nemají stejné struktury myšlení a tedy ani vyjadřovací prostředky. Mechanický převod je proto obtížný. Stejně neexistuje jasný předpis převodu jednoho slova na druhé bez dokonalého pochopení kontextu, který může být často hyperbolický, symbolický nebo ironický.
Proč stále nefunguje dobře strojový překlad?
Automatické opravy překlepů a pravopisu, strojový překlad, automatické titulkování televizních pořadů, filtrování spamu, třídění pošty...
Uveďte aplikace počítačového zpracování přirozeného jazyka, které běžně využíváte?
Programování, které je založeno na faktech a pravidlech. Výsledkem programu je typicky důkaz pravdivosti nebo nepravdivosti nějakého tvrzení. Využívají ho například jazyka Prolog, Godel, LIps,...
Co je logické programování?
Vytvoříme si základní strukturu s volnými parametry a necháme ji působit na určitý systém. Podle předem zvolené metriky dochází formou křížení a výběru k hledání přibližně nejlepších parametrů.
Jak fungují genetické algoritmy?
Například informace o dopravě a počasí, novinky z oblastí, které člověk označí jako zajímavé, hlasové ovládání, preemptivní vyhledávání, ...
Jaké funkce nabízí Google Now?
Prostá schopnost adekvátní reakce nemusí implikovat porozumění problému nebo konverzaci jako takové.
Prostá schopnost adekvátní reakce nemusí implikovat porozumění problému nebo konverzaci jako takové.