10 terms

Značkovací jazyky a příprava dokumentů pro tisk

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Čím se liší programovací a značkovací jazyky?
Značkovací jazyk popisuje dokument, tedy říká co na něm je, případně jaké mají dané prvky atributy. Programovací jazyk slouží pro popis kroků, které vedou k určitému cíli, místo na otázku co, odpovídá spíše na jak.
K čemu slouží makra a skripty?
Umožňují dávkové zpracování určitých úloh či automatizaci nějaké činnosti - například mohou hlídat jednopísmenné předložky na koncích řádků.
Jsou značkovací jazyky vzájemně převoditelné?
Většinou pouze částečně. Bariérou může být jak různorodost popisu tak disjunktní možnosti jednotlivých jazyků pro popis daných prvků - například ne všechny značkovací jazyky podporují vkládání videa do dokumentu.
K čemu slouží DTP software?
Pro sazbu dokumentů (typicky určených pro tisk nebo pro využívání jako tiskového dokumentu), která je typicky realizovaná v grafickém rozhraní. Příkladem DTP nástrojů jsou Scribus, InDesign, Microsoft Publisher, QuarkXpress, ...
Jaký je vztah mezi značkovacími jazyky DTP nástroji?
Neostrý - některé nástroje umožňují import dokumentů vytvořených ve značkovacím jazyce, případně import do něj. Tyto činnosti ale nevedou většinou k úplné kompatibilitě. Například ale Scribus umožňuje libovolný objekt editovat v TeX.
Jaký jazyk byste použili pro práci s rovnicemi a matematickými výrazy?
MathML se často používá ve webových aplikacích a online prostředí. OpenMath nabízí možnost nejen popisu vzorce, ale také jeho základní sémantizaci. Pro sazbu tištěných dokumentů je většinou vhodné využít TeX nebo LaTeX.
Lze užívat LaTeX bez instalace?
Ano, pro práci s LaTeX doporučujeme užít Overleaf nebo Sharelatex. Oba nabízejí možnost práce s LaTeX bez instalace balíčků a nutnosti kompilací včetně online spolupráce v reálném čase. Není tak příliš velkého rozdílu mezi Google Docs a LaTeX editory.
Jaké jsou výhody LaTeX?
LaTeX umožňuje přesný popis dokumentu, který se má tisknout. Oproti běžnému textovému procesoru nabízí dokonalou kontrolu nad výsledkem, který je také esteticky kvalitnější. Netrpí problémy s rozbitým formátováním a hodí se především tam, kde se pracuje s matematickými vzorci.
Co to je XML?
Extensible Markup Language je obecný značkovací jazyk sloužící pro popis různých dokumentů či objektů - jeho praktickými implementacemi jsou VoiceXML, SVG, ...
Co je Markdown?
Jednoduchý značkovací jazyk sloužící pro práci s texty. Umožňuje jejich snadné formátování v prostém textu a následnou interpretaci do grafického formátu. Lze jej přepsat do HTML kódu, ale oproti němu je v běžném čtení přehlednější a jasnější.
OTHER SETS BY THIS CREATOR