10 terms

Distribuované výpočty a cloud

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Když chci programovat aplikaci v týmu a potřebuji mít zajištěnou stejnou dostupnost knihoven, snadnou práci s verzemi, dokumentací atp. Nebo když se nechci starat o aktualizace.
Kdy a k čemu byste využili PaaS?
Gridová síť slouží pro koordinaci výpočtů mezi výkonnými zařízení na různých místech na světě. Například pro hledání Higgsova bosonu z dat v CERNu, pro zálohování a zpracování surových dat z filmu atp.
Co je to Gridová síť?
Když se složitý výpočet špatně dělí na menší části. Například pro čtení genomu nebo při předpovědích počasí.
Kdy je výhodné využít superpočítače?
Například pro osobní ukládání dat, která mám k dispozici z libovolného místa prostřednictvím sítě.
K čemu může být dobrý privátní cloud?
Například užitím šifrovacích metod a nástrojů. Dále je vhodné volit šifrovaný přenos dat, dobré heslo atp.
Jak lze zajistit bezpečnost dat na veřejném cloudu?
ownCloud umožňuje instituci provozovat vlastní datové uložiště s individuálně nastavenou přístupovou politikou a plnou kontrolou nad ukládanými daty.
K čemu slouží ownCloud?
SaaS umožňuje provozovat software v online prostředí. Není tak třeba nic instalovat, řešit aktualizace nebo záplatování. Jediné, co je potřeba, je webový prohlížeč. Mezi další časté výhody patří cena, rychlost, mobilní dostupnost, flexibilita atp.
K čemu slouží SaaS? Jaké přináší výhody?
Například tehdy, když nárazově potřebujeme větší datový tok než obvykle (například v ISu při registraci předmětů).
Kdy byste využili IaaS?
Google Docs/Drive, Dropbox či Evernote.
Uveďte příklad cloudové služby z TOP10 nástrojů ve vzdělávání.
Uživatel si na svůj počítač naistaluje klienta, který v době nečinnosti stahuje data ze sítě a hledá v nich specifické formy signálu. SETI@home tak umožňuje pro svého provozovatele velice lacino hledat mimozemskou civilizaci, aniž by sám musel vlastnit nějaké významné výpočetní prostředky (stará se vlastně jen o koordinaci).
Na jakém principu funguje SETI@home?