14 terms

Hmoob 5 Xeem Hnub Zwj Teeb

Nej sawv daws fail li lawm lau!
STUDY
PLAY
1893
Fabkis tswj thiab kav sab Esdu-cis: Indo-China (Southeast Asia)
1916
Fabkis tuaj sau Hmoob se hauv Lostsuas teb
1920
"Rog Vwm" tshwm sim vim Fabkis yuam kom Hmoob them se, Hmoob tsis zoo siab them se yog li Paj Cai thiaj li coj Hmoob tawm tsam ua rog nrog Fabkis
1945
-Yij Pooj tuaj rau Lostsuas teb
-Yij Pooj khiav tawm Lostsuas teb, Fabkis rov tuaj
1950
-Hmoob tus thawj coj Tub Npis Lis Foom hais kom Fabkis khiav tawm hauv Lostsuas teb
-Muaj tsov rog sib tua nrog rau Koosmasniv (Communist) nyob rau hauv Lostsuas teb
1954
Fabkis thim rov qab hauv cov teb chaws Esdus-Cis uas yog thaum lub sij hawm lawv tau swb tsov rog hauv Des Npias Fus; zaum kawg ntawm tsov rog nyob rau Indo-China nrog Fabkis
1960
Asmesliskas tau tuaj ua tsov rog nyob rau Nyablaj teb
Tom qab 1960
Asmeslikas nqis los mus ua tsov rog nyob rau Lostsuas teb
1961
Vaj Pov los ua Hmoob tus thawj coj nyob rau Lostsuas teb
1964
Koosmasniv "Nyab Laj Liab" thiab "Nplog Liab" ceev tau tiaj Rhawv Zeb
1967
Asmesliskas tuaj teeb tshav dav hlau nyob rau Lostsuas
1973
Kev sib cog lus nyob rau Paslis tau xau tsov rog nyob rau Nyablaj teb
1975
- Asmesliskas thim rov qab hauv Nyablaj teb
- Hmoob pib khiav tawm hauv Lostsuas tuaj rau Thaib teb
- Yawg hlob Vaj Pov khiav tawm Lostsuas teb
- Lub teb chaws Lostsuas poob rau Nplog Liab
- Asmesliskas thau kev pab rau tsoom Hmoob uas nyob hauv Lostsuas teb
1975-94
Hmoob tawg roog tuaj nyob rau teb chaws Asmesliskas