12 terms

Як говорити про переваги і недоліки англійською?

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

a key advantage over
ключова перевага над
major disadvantage
головний недолік
current legislation
діюче законодавство
to have the benefit of
мати перевагу чогось
the main drawback of the device
основний недолік приладу
to find an upside
знайти плюс
downside of the success
мінус успіху
to no avail
безрезультатно
positive and negative aspects
позитивні і негативні аспекти
long-term consequences
довгострокові наслідки
to weigh the pros and cons
зважити плюси і мінуси
to launch a product abroad
запустити продукт за кордоном