10 terms

Study Box 5.5.2 expressions unit 6 #3HAVO

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ik verwacht dat ik naar de universiteit ga.
I except to go to university.
Ik hoop biologie te kunnen gaan studeren.
I'm hoping to study biology.
Ik wil graag naar Cambridge.
I'd like to go to Cambridge.
Ik wil talen gaan studeren.
I want to study languages.
Ik ben redelijk positief over mijn kansen.
I'm pretty optimistic about my chances.
Mijn ambitie is om voor een groot bedrijf te werken.
It's my ambition to work for a big company.
Ik droom ervan om in de muziekindustrie te gaan werken.
I dream of going into the music business.
Het is mijn droom om astronaut te worden.
It's my dream to become an astronaut.
Ik heb altijd architect willen worden
I've always wanted to be an architect
Zodra ik mijn school af heb, wil ik...
As soon I have finished my school, I want to...