Vijf groepen gewervelde dieren

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

vissen
leven in water, ademen door kieuwen
amfibieën
leven in water en land, hebben longen en leggen eieren in water
reptielen
nagels aan tenen, eieren met leerachtige schaal
vogels
warmbloedig, veren, eieren met kalkschaal
zoogdieren
warmbloedig, vacht, jongeren drinken melk, reptielachtige voorouder.
OTHER SETS BY THIS CREATOR