32 terms

DiDk2 K1 T1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

die Größe
wzrost
das Aussehen
wygląd
das Land, Länder
kraj, kraje
das Wohnort
miejsce zamieszkania
das Geburtsort
miejsce urodzenia
das Geburtsdatum
data urodzenia
das Hobby, Hobbys
hobby, hobby
das Alter
wiek
locker
wyluzowany
Wann und wo bist du geboren?
Kiedy i gdzie się urodziłeś?
Entschuldigung, darf ich dich etwas fragen?
Przepraszam, czy mogę cię coś zapytać?
Wie groß bist du?
Ile masz wzrostu?
Ich bin 1,76 Meter groß.
Mam 1,76 metra wzrostu.
gern
chętnie
lieber
chętniej
am liebsten
najchętniej
Adam räumt nicht so gern auf.
Adam sprząta niezbyt chętnie.
Welche Farbe haben deine Augen?
Jaki kolor mają twoje oczy?
Meine Augen sind braun.
Moje oczy są brązowe.
Seine Haare sind blond.
Jego włosy są blond.
Er hat grüne Augen.
On ma zielone oczy.
Ania trifft ihre Freunde.
Ania spotyka swoich przyjaciół.
Hast du Tiere zu Hause?
Czy masz zwierzęta w domu?
Hallo Ola. Wie geht's?
Cześć Ola. Jak leci?
Meine Freunde finden mich nett.
Moi przyjaciele uważają mnie za miłą.
außerdem
poza tym
Marek sieht am Abend fern.
Marek ogląda telewizję wieczorem.
Zuza liest viele Bücher.
Zuza czyta wiele książek.
nervös
nerwowy
im Meer schwimmen
pływać w morzu
im Gebirge wandern
wędrować w górach
witzig
dowcipny