24 terms

DiDk2 K1 T2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

der Spitzname, Spitznamen
ksywa
Monikas Klasse/ die Klasse von Monika/ihre Klasse
klasa Moniki/jej klasa
Monika besucht die gleiche Klasse wie Paul.
Monika chodzi do tej samej klasy jak Paul.
Das ist doch klar.
To przecież jasne.
Sie findet Kunst besser als Mathe.
Uważa sztukę za lepszą niż matma.
Welche Farbe haben deine Augen?
Jaki kolor mają twoje oczy?
nennen
nazywać
Seine Freunde nennen ihn Einstein.
Jego przyjaciele nazywają go Einstein.
Ihre Freundinen nennen sie Rose.
Jej przyjaciółki nazywają ją Róża.
Monika spricht gut Deutsch, besser Spanisch aber Englisch am besten.
Monika mówi dobrze po niemiecku, lepiej po hiszpańsku ale najlepiej po angielsku.
Wer hat genauso blaue Augen wie du?
Kto ma dokładnie takie niebieskie oczy jak ty?
Wer ist älter als du?
Kto jest starszy od ciebie?
Wer hat mehr Kulis als du?
Kto ma więcej długopisów niż ty?
das Lieblingsfach, Lieblingsfächer
ulubiony przedmiot
sich interessieren für+A
interesować się czymś
Wofür interessierst du dich?
Czym się interesujesz?
Er interessiert sich für Sport und Musik.
On interesuje się sportem i muzyką.
der Größte, Größten
najwyższy
die Kleinste, Kleinsten
najniższa
viel
dużo
mehr
więcej
am meisten
najwięcej
gut-besser-am besten
dobrze-lepiej-najlepiej
Paul ist der beste Schüler von allen in der Klasse.
Paweł jest najlepszym uczniem ze wszystkich w klasie.