50 terms

DiDk2 K1 T4

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

dürfen
móc/wolno
Im Unterricht darf man nicht essen.
Na lekcji nie wolno jeść.
höflich
uprzejmy
unhöflich
nieuprzejmy
böse
zły
nervös
nerwowy
frech
bezczelny
gerecht
sprawiedliwy
ungerecht
niesprawiedliwy
geduldig
cierpliwy
ungeduldig
niecierpliwy
witzig
dowcipny
laut
głośny
ruhig
spokojny
streng
surowy
ernst
poważny
hilfsbereit
pomocny
nie
nigdy
immer
zawsze
oft
często
selten
rzadko
ab und zu/manchmal
czasami
loben
chwalić
tadeln
ganić
ernst nehmen
traktować poważnie
zum Lernen motivieren
motywować do nauki
viel aufgeben
dużo zadawać
abfragen
odpytywać
beschimpfen
zwymyślać
Ich meine/denke
Myślę/sądzę
Wie soll ein guter Lehrer sein?
Jaki powinien być dobry nauczyciel?
gute/schlechte Noten geben
stawiać dobre/złe oceny
keinen Kaugummi kauen
nie żuć gumy do żucia
SMS verschicken
wysyłać smsy
abschreiben
odpisywać
spicken
ściągać
still sitzen
cicho siedzieć
aufpassen
uważać
Pass auf!
Uważaj!
auf die Toilette gehen
iść do toalety
Pausenbrot essen
jeść 2 śniadanie
sich langweilen
nudzić się
Handy ausschalten
wyłączać komórkę
Wie findest du den Biolehrer?
Co myślisz o nauczycielu biologii?
Ich finde ihn ungerecht und streng.
Uważam go za niesprawiedliwego i surowego.
verboten
zabronione
gehorsam
posłuszny
die Zeitschrift, Zeitschriften
czasopismo
langsam
wolno
schnell
szybko