37 terms

DiDk2 K2 T1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Die Party bei Dana.
Prywatka u Dany.
Dana ruft Nelly an.
Dana dzwoni do Nelly.
Dana hat Nelly angerufen.
Dana zadzwoniła do Nelly.
Oh, Mensch!
Człowieku!
Die Party hat um 19.00 angefangen.
Prywatka zaczęła się o 19.00.
Soll ich etwas mitbringen?
Czy powinienem coś przynieść?
Bescheid sagen
poinformować
Ich muss meiner Mutter Bescheid sagen.
Muszę poinformować moją mamę.
Alles klar.
Wszystko jasne.
Wen hast du eingeladen?
Kogo zaprosiłeś?
fast
prawie
bei mir zu Hause
u mnie w domu
Ich habe allen eine Einladung per E-Mail geschickt.
Wysłałem wszystkim zaproszenie mailem.
reden
gadać
über die Schule reden
gadać o szkole
plaudern
plotkować
Tischfußball spielen
grać w piłkarzyki
sich langweilen
nudzić się
Er hat sich gelangweilt.
On się nudził.
sich gut amüsieren
bawić się
Hast du dich gut amüsiert?
Czy dobrze się bawiłeś?
schrecklich
okropny
Was habt ihr denn gemacht?
Co robiliście?
Wir haben Pizza gegessen und Cola getrunken.
Zjedliśmy pizzę i wypiliśmy kolę.
Die Mädchen haben die ganze Zeit geplaudert.
Dziewczyny plotkowały cały czas.
Kuba ist ins Kino gegangen.
Kuba poszedł do kina.
Wo warst du am Samstagabend?
Gdzie byłeś w sobotę wieczorem?
Wie war es?
Jak było?
Wir haben Karaoke gesungen.
Śpiewaliśmy karaoke.
Die Jungen haben getanzt.
Chłopcy tańczyli.
Adam hat Musik gehört.
Adam słuchał muzyki.
Agata hat eine Party organisiert.
Agata zorganizowała prywatkę.
Ich denke, die Jugendlichen haben viel Spaß.
Sądzę, że młodzież dobrze się bawi.
der Jugendliche, die Jugendlichen
nastolatek, nastolatkowie
auf/nach der Party
na/po prywatce
die Salzstangen
słone paluszki
der Obstsalat
sałatka owocowa