42 terms

DiDk2 K2 T2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Wie,wann und wie oft hilfst du zu Hause?
Jak, kiedy i jak często pomagasz w domu?
den Müll wegbringen
wynosić śmieci
Warum hast du den Müll nicht weggebracht?
Dlaczego nie wyniosłeś śmieci?
Ich habe ein Referat vorbereitet.
Przygotowałem referat
das Zimmer saugen
odkurzać pokój
Max hat sein Zimmer gesaugt.
Max odkurzył swój pokój.
den Rasen mähen
kosić trawnik
Mein Vater hat heute den Rasen gemäht.
Mój tata skosił dziś trawnik.
Staub wischen
ścierać kurze
Anna hat Staub in ihrem Zimmer gewischt.
Ania starła kurze w swoim pokoju.
die Geschirrspülmaschine einräumen/ausräumen
załadowac/wyładować zmywarkę
die Spülmaschine, Spülmaschinen
zmywarka, zmywarki
spülen/abwaschen
zmywać
das Geschirr
naczynia
das Bad putzen
czyścić łazienkę
den Tisch für das Mittagessen decken
nakrywać stół do obiadu
Michał hat den Tisch nicht gedeckt.
Michał nie nakrył stołu.
Wie oft wäschst du ab?
Jak często zmywasz?
auf den Bruder aufpassen
pilnować brata
Pass auf!
Uważaj!
Marek hat auf seinen Bruden nicht aufgepasst.
Marek nie przypilnował swojego brata.
einmal in der Woche/im Monat
raz w tygodniu/ w miesiącu
manchmal/ab und zu/ von Zeit zu Zeit
czasami
selten
rzadko
weil
ponieważ
Er hat keine Lust.
On nie ma ochoty.
Ich bin müde.
Jestem zmęczony.
Ich räume mein Zimmer nicht auf, weil ich keine Zeit habe.
Nie sprzątam mojego pokoju, ponieważ nie mam czasu.
am Wochenende
w weekend
gestern
wczoraj
vorgestern
przedwczoraj
sofort
natychmiast
Mit wem will sich Sophie treffen?
Z kim chce spotkać się Sophie?
Du bist gemein.
Jesteś podły.
jeden Tag/täglich
każdego dni/codziennie
jede 2 Tage/alle 2 Tage
co 2 dni
jede Woche/wöchentlich
każdego tygodnia/tygodniowo
jede 2 Wochen/alle 2 Wochen
co 2 miesiące
jeden Monat/monatlich
każdego miesiąca/miesięcznie
jede 2 Monate/alle 2 Monate
co 2 miesiące
jedes Jahr/jährlch
każdego roku/rocznie
jede 2 Jahre/alle 2 Jahre
co 2 lata