30 terms

DiDk2 K4 T1

Das ist Deutsch! Kompakt 2. K.4.1
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

aufstehen
wstawać
legen
kłaść
strecken
rozkładać
öffnen, aufmachen
otwierać
schließen, zumachen
zamykać
hochheben
podnosić do góry
vergiss nicht!
nie zapomnij!
jeweils
za każdym razem
das rechte Bein
prawa noga
die linke Hand
lewa ręka
oben
na górze
unten
na dole
vorne
z przodu
hinten
z tyłu
sich setzen
siadać
Setz dich gerade hin!
Siądź prosto!
locker
luźno
drehen
kręcić
der Zeigefinger
palec wskazujący
nach links
na lewo
nach rechts
na prawo
stehen
stać
wiederholen
powtarzać
bilden
tworzyć
halten
trzymać
am Körper
wzdłuż ciała
Lege deine Hände auf den Tisch!
Połóż swoje ręce na stół!
Strecke deine Arme nach vorne!
Wyciągnij ramiona do przodu!
Hebe deine Arme hoch!
Podnieś ramiona do góry!
Wiederhole die Übung!
Powtórz ćwiczenie!