22 terms

DiDk2 K4 T3

Das ist Deutsch! Kompakt 2. K.4.3
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Sport außerhalb der Schule
sport poza szkoła
außerhalb
poza
im Schwimmbad
na basenie
im Freien
na wolnym powietrzu
im Fitnessstudio
w klubie fitnes
in der Sporthalle
w hali sportowej
der Verein, Vereine
klub
im Verein
w klubie
turnen
ćwiczyć
tauchen
nurkować
ins Wasser springen
skakać do wody
Welchen Sport kann man in der Sporthalle treiben?
Jaki sport można uprawiać w hali sportowej?
im Sportunterricht
na lekcji wf-u
trainieren
trenować
zum Training gehen
iść na trening
doch
przecież, owszem
Treibst du keinen Sport? - Doch.
Nie uprawiasz sportu? - Ależ skąd. Uprawiam.
[keine] Lust haben
[nie] mieć ochtę
Sportschuhe anhaben
mieć na sobie buty sportowe
Ich spiele Fußball nicht, weil ich keine Sportschuhe anhabe.
Nie gram w nogę, bo nie mam na sobie butów.
Gewichtheben
podnoszenie ciężarów
Kegeln
gra w kręgle