40 terms

Family

THE FAMILY TREE - PICTURE https://www.theenglishstudent.com/uploads/2/4/1/5/24150879/7695303_orig.png
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

daughter
dcera
son
syn
mother
matka
father
otec
brother
bratr
sister
sestra
grandmother
babička
grandfather
dědeček
cousin
bratranec, sestřenice
great grandmother
prababička
great grandfather
pradědeček
granddaughter
vnučka
grandson
vnuk
aunt
teta
uncle
strýc
mother-in-law
tchýně
father-in-law
tchán
daughter-in-law
snacha
son-in-law
zeť
Now I would like to introduce my family to you.
Chtěl bych Vám teď představit naši rodinu.
This is a photo of my family.
To je fotografie naší rodiny.
We have a big family.
Máme velkou rodinu.
We have relatives abroad.
Máme příbuzné v zahraničí.
This is my wife/husband.
To je moje žena/muž.
They are my step-parents.
Oni jsou moji nevlastní rodiče.
I know your father.
Znám Vašeho otce.
introduce
představit
relatives
příbuzní
abroad
v zahraničí
niece
neteř
nephew
synovec
wife
manželka
husband
manžel
spouse
choť
fiance
snoubenec
fiancée
snoubenka
groom
ženich
bride
nevěsta
wedding
svatba
honeymoon
líbánky

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.